Mezzanine financiering

Wat is het

Een mezzaninelening staat tussen traditionele, bancaire schuldfinanciering en eigen vermogen in en combineert aspecten van beide financieringsmethoden. De lening is achtergesteld en kent geen zekerheden in de vorm van vastgoed. Een mezzaninelening heeft een hoger rentetarief dan een senior banklening vanwege het hogere risico dat ermee gepaard gaat. Mezzanineleningen kunnen ook elementen van eigen vermogen omvatten. Dit betekent dat de kredietverstrekker, naast het ontvangen van rentebetalingen, soms ook recht heeft op winstdeling of een aandelenbelang in het bedrijf.

Voor wie

 • Vastgoedontwikkelaars
 • Bouwers/aannemers
 • Vastgoedbeleggers/-investeerders

Wat is het doel

 • Aanvullende bron van kapitaal naast traditionele financieringsvormen, zoals bankleningen en eigen vermogen
 • Beperking van de inbreng van het eigen vermogen
 • Om het potentiële rendement van een investering in vastgoed te vergoten (hefboomwerking)
 • Het vrijmaken van eigen vermogen voor alternatieve investeringen

Wat wordt er gefinancierd

 • Aankoop nieuw vastgoed (object en/of grondpositie)
 • Bestaand vastgoed (object en/of grondpositie)
 • Bouw- en transformatiekosten
 • Verbouwings-/renovatiekosten
 • Overige ontwikkelings-/stichtingskosten

In welke fase

 • Aankoopfase
 • Vergunningstraject
 • Bouwfase
 • Herfinanciering

Financiers waar Novel Finance mee werkt

 • Specialistische aanbieders van mezzanineleningen (internationaal)
 • Vastgoedontwikkelaars
 • Bouwers/aannemers
 • Private investeringsfondsen
 • Particuliere investeerders