Overbruggingsfinanciering

Wat is het

Een overbruggingsfinanciering, ook wel bekend als een brugkrediet, is een kortlopende hypothecaire lening die vaak wordt gebruikt in de vastgoedmarkt. Het doel van deze financiering is het overbruggen van een tijdelijke financiële kloof tussen de behoefte aan middelen voor de aankoop of ontwikkeling van vastgoed en het moment waarop langere termijn financiering beschikbaar wordt of als er middelen vrijkomen uit de verkoop of ontwikkeling van een vastgoedobject of -portefeuille. Het onderpand voor deze lening is het desbetreffende vastgoedobject, de grondpositie of vastgoedportefeuille.

Voor wie

Vastgoedontwikkelaars, bouwers/aannemers, vastgoedbeleggers-of investeerders of vastgoedhandelaren en vastgoedflippers.

Wat is het doel

 • Het snel en tijdelijk beschikbaar maken van de benodigde financiële middelen, vaak in afwachting van een verwachte inkomstenbron of geplande transactie
 • Het faciliteren van een snelle aankoop van een object en/of grondpositie (opportuniteiten benutten)
 • Tijd kopen in een bancair herfinancieringstraject
 • Ter overbrugging van tijdelijke liquiditeitsproblemen (rescue loans)

Wat wordt er gefinancierd

 • Aankoop nieuw vastgoed (object en/of grondpositie)
 • Bestaand vastgoed (object en/of grondpositie)
 • Bouw- en transformatiekosten
 • Verbouwings-/renovatiekosten
 • Overige ontwikkelings-/stichtingskosten

In welke fase

 • Aankoopfase
 • Vergunningstraject
 • Bouwfase
 • Fase voorafgaand aan herfinanciering

Financiers waar Novel Finance mee werkt

 • Nederlandse en internationale banken
 • Specialistische projectfinanciers (internationaal)
 • Vastgoedontwikkelaars
 • Bouwers/aannemers
 • Peer-to-peer & crowdfunding platforms
 • Private investeringsfondsen
 • Particuliere investeerders