Ontwikkelingsfinanciering

Wat is het

Ontwikkelings- en bouwfinanciering is specifiek ontworpen om de uitgaven te spreiden over de verschillende fasen van een bouwproject, om zo de financiële lasten voor de bouwer of vastgoedontwikkelaar te beheersen. Het doel is om de benodigde middelen geleidelijk vrij te geven terwijl het project vordert, zodat de kosten niet in één keer hoeven te worden betaald. Bouwfinanciering omvat vaak mechanismen om risico’s voor de financier te beheersen, zoals het inschakelen van onafhankelijke inspecteurs om de voortgang van het project te controleren en te bevestigen dat aan de financieringsvereisten wordt voldaan. Na afronding van de bouw kan de lening soms omgezet worden in een beleggingsfinanciering.

Voor wie

Vastgoedontwikkelaars, Bouwers/aannemers, vastgoedbeleggers/-investeerders die zelf ook ontwikkelen.

Wat is het doel

 • Ter financiering van de aankoop van de grondpositie voordat de bouw daadwerkelijk begint
 • Ter overbrugging van de periode tot aan verkrijging van de onherroepelijke omgevingsvergunning
 • Verschaffing van het benodigde kapitaal om de kosten van de bouw en ontwikkeling van een vastgoedproject te dekken
 • Kostenbeheersing o.b.v. een, door de tijd heen, gestructureerd financieel plan en budget

Wat wordt er gefinancierd

 • Aankoop nieuw vastgoed (object en/of grondpositie)
 • Bestaand vastgoed (object en/of grondpositie)
 • Bouw- en transformatiekosten
 • Verbouwings-/renovatiekosten
 • Overige ontwikkelings-/stichtingskosten

In welke fase

 • Aankoopfase
 • Vergunningstraject
 • Bouwfase

Financiers waar Novel Finance mee werkt

 • Nederlandse en internationale banken
 • Specialistische projectfinanciers (internationaal)
 • Vastgoedontwikkelaars
 • Bouwers/aannemers
 • Peer-to-peer & crowdfunding platforms
 • Private investeringsfondsen
 • Particuliere investeerders