Sprechen Sie Deutsch? Wij wel!

In een markt waar de rente snel stijgt en Nederlandse banken selectiever worden, kunnen beleggers en ontwikkelaars voor onaangename verrassingen komen te staan. Het is niet langer vanzelfsprekend dat een bank een lening verlengt.

Onze buitenlandse banken bieden nu vaak lagere rentes en veel langere looptijden.

De verschillen worden snel duidelijk – bij stijgende rentetarieven, kan aflossingsvrij financieren helpen bij het voldoen aan ESG en het dekken van de kosten.

Het is dus vaak gunstiger om aflossingsvrije vastgoedfinancieringen af te sluiten bij buitenlandse en alternatieve financiële instellingen.

Bovendien zijn de rentetarieven bij Nederlandse banken aanzienlijk gestegen en zijn ze nu over het algemeen duurder dan bij buitenlandse partijen. Nederlandse banken blijven ook vasthouden aan aflossingseisen, zelfs als de Loan-to-Value (LTV) 50 procent of minder is. Het financieringsaanbod in Nederland is nog nooit zo divers geweest, en het kan lonen voor buitenlandse financiële instellingen (banken, verzekeraars, hedgefondsen, mezzanine of junior kredietverstrekkers) om juist nu naar Nederland te komen.

Bij Novel Finance financieren we nu bijna alle herfinancieringen op een alternatieve manier of met buitenlandse aanbieders. De traditionele Nederlandse grootbanken blijven achter. De strenge regelgeving heeft niet alleen geleid tot hogere rentetarieven, maar vooral het vasthouden aan de verplichte aflossingseis vormt een uitdaging.

Onze mondiale aanbieders bieden ruimte voor alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals crowdfunding, onderhandse leningen van professionele hedgefondsen en investeringen van pensioen- en verzekeringsfondsen. Vooral veel Duitse banken zijn onze financiële partners.

Bij buitenlandse financiers is het bovendien gemakkelijker om overwaarde vrij te maken. Er is veel meer mogelijk dan men denkt. Ook interessant voor u? Neem contact op en maak een vrijblijvende afspraak.